Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI onarte.pl

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu RODO, jest spółka On Arte spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (61-758), przy ul. Garbary 67, adres do korespondencji: ul. Garbary 67 61-758 Poznań, NIP: 783-185-44-35, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem: 0000960838. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można się skontaktować z Administratorem także za pośrednictwem adresu email: support@onarte.pl.

Źródła danych

Twoje dane osobowe otrzymaliśmy od Ciebie podczas rejestracji Konta Klienta (jeśli dokonałeś/aś rejestracji) oraz w związku z dokonaniem transakcji kupna lub sprzedaży (zwana dalej Transakcją) za pośrednictwem portalu onarte.pl, a także później, w związku z kontaktem z Działem Obsługi Klienta onarte.pl oraz w związku z dokonywanymi przez Ciebie aktualizacjami Twoich danych na Koncie Klienta. Dane dotyczące statusu Twoich przesyłek i płatności możemy otrzymywać bezpośrednio od przewoźnika/operatora płatności.

Cele przetwarzania danych

Konto Klienta: Jeśli zdecydujesz się na założenie Konta Klienta na portalu onarte.pl, wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby Twoje Konto Klienta mogło zostać utworzone (czyli żebyśmy mogli zawrzeć z Tobą i wykonać umowę dot. utworzenia i prowadzenia Konta Klienta): imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Jeśli nie podasz tych danych osobowych, Konto Klienta nie będzie mogło zostać utworzone. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. Dane podane na Koncie Klienta mogą być następnie (po zalogowaniu) wykorzystane przez Ciebie w toku dokonywania Transakcji na portalu onarte.pl.

Realizacja transakcji: W celu dokonania Transakcji za pośrednictwem portalu onarte.pl i jej realizacji, wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby transakcja mogła zostać zrealizowana: imię i nazwisko, adres, adres e-mail i telefon, a w przypadku firmy także dane firmy (nazwa, adres firmy i NIP). Jeśli nie podasz tych danych osobowych, transakcja nie będzie mogła dojść do skutku i zostać zrealizowana (tj. umowa kupna/sprzedaży nie będzie mogła zostać zawarta ani zrealizowana). Do przeprowadzenia transakcji możemy wymagać od Ciebie podania adresu lokalizacji obiektu na sprzedaż, Twojego numeru konta bankowego do wypłaty środków, a w przypadku firmy także danych firmy (nazwa, adres firmy, NIP).
Podanych danych osobowych używamy jedynie w celu realizacji Twojej transakcji, umożliwienia Ci realizacji płatności, dostawy oraz wysyłania Ci powiadomień o statusie realizacji transakcji i dostawy.

Obsługa Klienta: Jeśli skontaktujesz się z naszym Działem Obsługi Klienta, wymagamy podania przez Ciebie co najmniej następujących danych osobowych, abyśmy mogli odpowiedzieć na Twoją prośbę/zapytanie (i ew. je zrealizować): imię i nazwisko oraz adres e-mail/telefon (co najmniej jedna z tych danych – umożliwiająca nam z Tobą kontakt w sprawie prośby/zapytania). Jeśli Twoja prośba/zapytanie dotyczy konkretnej transakcji, konieczne będzie także podanie danych ją identyfikujących (np. numeru zamówienia). Jeżeli jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na Twoją prośbę/zapytanie (i ich ew. realizacji), możemy dodatkowo wymagać od Ciebie podania innych niezbędnych danych do udzielenia odpowiedzi na Twoją prośbę/zapytanie (i ich ew. realizacji). Jeśli nie podasz tych danych osobowych, udzielenie odpowiedzi na Twoją prośbę/zapytanie (i ich ew. realizacja) nie będzie możliwe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Reklamacja, odstąpienie od umowy: Jeśli zgłaszasz reklamację lub dokonujesz zwrotu w ramach przysługującego prawa odstąpienia od umowy, wymagamy podania przez Ciebie co najmniej następujących danych osobowych, abyśmy mogli przeprowadzić proces reklamacji/odstąpienia od umowy: imię i nazwisko oraz adres e-mail (co najmniej jedna z tych danych – umożliwiająca nam z Tobą kontakt), a także dane identyfikujące Twoją transakcję (np. numer zamówienia, paragon/faktura itp.). Jeśli nie podasz tych danych osobowych, przeprowadzenie procesu reklamacji/odstąpienia od umowy nie będzie możliwe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Wystawianie faktur: Jeśli wymagają tego przepisy podatkowe lub zwrócisz się do nas o wystawienie faktury/imiennego rachunku/noty, przetwarzamy Twoje dane osobowe na cele wystawienia takiej faktury/imiennego rachunku/noty. W tym celu wymagamy podania przez Ciebie co najmniej następujących danych osobowych:
imię i nazwisko, adres, w przypadku przedsiębiorców: nazwa firmy i NIP. Ponadto w przypadku przedsiębiorców konieczne jest podanie NIP podczas składania zamówienia. Jeśli nie podasz tych danych osobowych, wystawienie faktury/imiennego rachunku/noty nie będzie możliwe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Konkursy, akcje promocyjne: Od czasu do czasu w Sklepie organizowane są konkursy/akcje promocyjne. Dane osobowe uczestników konkursu/akcji promocyjnej (np. dane niezbędne do kontaktu) są wykorzystywane do przeprowadzenia konkursu/akcji promocyjnej (np. powiadomienia o zwycięstwie/wysyłki kodu rabatowego). Dane, których podania wymagamy od Ciebie w celu wzięcia udziału w konkursie/akcji promocyjnej, są wskazane każdorazowo w regulaminie/zasadach danego konkursu/akcji promocyjnej. Jeśli nie podasz tych danych osobowych, nie będzie możliwe wzięcie przez Ciebie udziału w konkursie/akcji promocyjnej (w tym niemożliwe będzie otrzymanie nagrody w konkursie/uzyskanie korzyści w ramach akcji promocyjnej). Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Newsletter: Zasady przetwarzania danych osobowych oraz polityki cookies w celu wysyłania newslettera (tzw. art*lettera) reguluje Dokument Polityka Prywatności Newslettera onarte.pl

Dane gromadzone przez stronę internetową i urządzenia mobilne: Gdy jest to konieczne do świadczenia usługi użytkownikom portalu onarte.pl albo stanowi to uzasadniony interes On Arte sp. z o. o. lub podmiotów trzecich (którym jest na przykład zapewnienie bezpieczeństwa zasobów IT, zapewnienie bezpieczeństwa innych użytkowników onarte.pl marketing bezpośredni, w tym profilowanie itp.), On Arte sp. z o. o. jest uprawniony do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia użytkowników korzystających ze strony internetowej/aplikacji mobilnej onarte.pl. Takie dane mogą obejmować np. cookies, adres IP (czyli adres, który posiada urządzenie użytkownika korzystającego ze strony internetowej/aplikacji mobilnej onarte.pl), parametry oprogramowania i sprzętu, z którego korzysta użytkownik (dzięki czemu możemy poprawić np. jakość świadczonych przez nas usług), przeglądane strony w naszym sklepie internetowym, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, informacje o korzystaniu z aplikacji oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie powyższych informacji następować będzie w przypadku korzystania ze strony internetowej/aplikacji mobilnej onarte.pl.
Przetwarzanie powyższych danych może obejmować profilowanie. Profilowanie nie zwiększa ilości wyświetlanych reklam/wysyłanych informacji handlowych, a jedynie sprawia, że są one bardziej dobrane do Twoich potrzeb. Dzięki profilowaniu, na podstawie zebranych danych z urządzeń, takich jak otwierane strony produktów na portalu onarte.pl, zapisane pliki cookies, a także przekazane nam dane osobowe, wyświetlane Ci reklamy i wysyłane informacje handlowe (jeśli wyraziłeś osobną zgodę na ich otrzymywanie) będą bardziej dostosowane do Twoich potrzeb. Większość używanych przeglądarek domyślnie akceptuje ciasteczka. Możesz ustawić tak przeglądarkę, by móc odrzucać prośby o przechowanie ciasteczek w ogóle lub wybranych ciasteczek. Można to zrobić za pomocą ustawień w przeglądarce. Zanim zdecydujesz się zmienić domyślne ustawienia pamiętaj jednak, że wiele ciasteczek podnosi wygodę korzystania ze strony. Wyłączenie ciasteczek może mieć wpływ na to, jak będzie się wyświetlać nasza strona w Twojej przeglądarce, na niektóre funkcjonalności na naszej stronie oraz może powodować problemy z zalogowaniem się na Konto Klienta. Aby skorzystać odnośnie cookies z prawa sprzeciwu, które przyznaje RODO, konieczne jest wylogowanie się ze wszystkich urządzeń i usunięcie z nich plików cookies. Proces aktualizacji może potrwać do 48 godzin. Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz w rozdziale Polityka Cookies.

Dane gromadzone poprzez technologię opartą o fingerprinting cyfrowy: Zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa jest niezbędne do działania Sklepu. W tym celu Sklep może pozyskiwać i rejestrować dane przekazywane na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Klientów korzystających ze strony internetowej/aplikacji mobilnej Sklep, obejmujące w szczególności: techniczne elementy urządzenia, ustawienia przeglądarki Klienta oraz informacje o zachowaniu Klienta na stronie internetowej/w aplikacji mobilnej Sklepu. Powyższe informacje mogą tworzyć unikalny cyfrowy „odcisk palca” urządzeń lub aplikacji, z których korzysta dany Klient, który Sklep może wykorzystać do dodatkowego uwierzytelnienia Klienta. Powyższe działania umożliwiają zapobieganie nadużyciom i oszustwom.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych niezbędnych danych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych.
Nie podejmujemy wobec Ciebie żadnych zautomatyzowanych decyzji (decyzje bez udziału człowieka).

Podstawy prawne przetwarzania danych

Wykonanie zawartej z Tobą umowy [art. 6 ust. 1 lit. b RODO], co dotyczy w szczególności:

 • realizacji transakcji,
  • usługi prowadzenia Konta Klienta,
  • usługi newsletter tzw. artletter onarte
  • konkursów/akcji promocyjnych, w których bierzesz udział.

Wyrażenie przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych [art. 6 ust. 1 lit. a RODO], co dotyczy w szczególności:

 • newslettera tzw. art*lettera,
  • konkursów/akcji promocyjnych, w których bierzesz udział,
  • zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych,
  • wyświetlania treści dostosowanych do Twojej lokalizacji,
  • dostosowywania ofert i usług zgodnie z Twoją uprzednią aktywnością,
  • nadania indywidualnego charakteru ustawieniom Twojego Konta lub dane, które udostępnisz onarte.pl w sytuacji logowania do onarte.pl poprzez usługę zewnętrzną (np. Facebook).

Pamiętaj, że zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób, jak ją wyraziłeś. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać na tej podstawie, dopóki nie wycofasz zgody.

Wypełnienie przez On Arte sp. z o. o. (jako administratora) obowiązków wynikających z przepisów prawa, co obejmuje przetwarzanie dla celów podatkowych i rachunkowych[art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami podatkowymi i rachunkowymi]

Prawnie uzasadniony interes On Arte sp. z o. o. (jako administratora) [art. 6 ust. 1 lit. f RODO], co obejmuje w szczególności:

 • dopasowanie reklam i treści zgodnie z uprzednio przeglądanymi treściami, dostosowywanie ofert w ustawieniach onarte.pl lub ustawieniach usług podmiotów zewnętrznych na podstawie Twojej aktywności w onarte.pl (profilowanie),
  • prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych usług i/lub towarów oraz usług i/lub towarów osób trzecich,
  • kontaktowanie się z użytkownikami w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne i dopuszczalne kanały komunikacji,
  • zapewnienie obsługi usług płatniczych w zakresie niezbędnym połączenia się z systemem operatora płatności,
  • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy drogą elektroniczną oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu,
  • przeprowadzanie ankiet, badań i analiz onarte.pl (między innymi pod kątem funkcjonowania, poprawy działania dostępnych usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających),
  • monitorowanie aktywności Klientów oraz zarządzanie ruchem w onarte.pl,
  • obsługa próśb/zapytań Klientów (zgłaszanych m.in. do biura obsługi klienta oraz poprzez formularz kontaktowy na stronie onarte.pl, w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy zawartej z Klientem),
  • obrony/dochodzenie roszczeń, windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,
  • prowadzenie analiz statystycznych,
  • przechowywanie danych dla celów archiwalnych,
  • zapewnienie rozliczalności, tzn. możliwości wykazania, że dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą, cel przetwarzania danych jest wyraźnie określony, przetwarzane dane są adekwatne, stosowne i ograniczone tylko co do celów ich przetwarzania, dane osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane, dane osobowe są przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo oraz że przechowywanie danych jest ograniczone do ścisłego minimum niezbędnego do realizacji celów, w których są przetwarzane.

Udostępnianie danych osobowych

Nie sprzedajemy Twoich danych ani nie udostępniamy ich komercyjnie innym podmiotom trzecim. Twoje dane osobowe przekazujemy w niezbędnym zakresie jedynie naszym partnerom, którzy pomagają nam w realizacji Twoich transakcji lub innych usług, które dla Ciebie świadczymy na onarte.pl – operatorom płatności elektronicznych, firmom świadczącym dla nas usługi kurierskie, księgowe, prawne, informatyczne, itp. Ze wszystkimi podmiotami, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych osobowych, zawieramy odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych, tak by Twoje dane były zawsze bezpieczne i prowadzimy rejestr tych podmiotów.
Poniżej możesz zapoznać się z kategoriami odbiorców, którym ujawniane mogą zostać Twoje dane:
Nasi Pracownicy: Dostęp do Twoich danych mają pracownicy/współpracownicy, których upoważniliśmy do przetwarzania określonych danych osobowych.
Operatorzy płatności: Jeśli dokonujesz transakcji na onarte.pl, Twoje dane, niezbędne do dokonania danej płatności (w tym do informowania o statusie płatności), które podasz w toku realizacji płatności po przekierowaniu na stronę danego operatora płatności, otrzyma wybrany przez Ciebie operator płatności, oferujący za pośrednictwem onarte.pl swoje usługi finansowe. Operator płatności jest podmiotem zewnętrznym i niezależnym Administratorem Twoich danych osobowych (w zakresie dotyczącym realizacji i obsługi transakcji płatności), u którego proces przetwarzania danych i realizacji transakcji płatniczej odbywa się zgodnie z zasadami obowiązującymi u tego operatora (możesz się z nimi zapoznać w toku realizacji płatności po przekierowaniu na stronę danego operatora płatności). Onarte.pl otrzymuje od operatora płatności Twoje dane osobowe dotyczące płatności (zwłaszcza status płatności)
Kurierzy: Jeśli dokonasz zakupu na onarte.pl, Twoje dane, niezbędne do doręczenia Ci przesyłki (w tym informowania o statusie przesyłki), otrzyma wybrana przez Ciebie firma kurierska/Poczta Polska/firma transportowa. Onarte.pl otrzymuje od operatora usługi Twoje dane osobowe dotyczące przesyłki (zwłaszcza status dostawy).
Dostawcy usług informatycznych i technicznych: Dostęp do Twoich danych mogą uzyskać firmy, które świadczą dla nas usługi informatyczne i techniczne, potrzebne do prawidłowego działania i rozwoju naszej strony internetowej, systemów informatycznych i sprzętu/infrastruktury technicznej.
Dostawcy usług marketingowych: Dostęp do odpowiednich danych (uwzględniając udzielone przez Klientów zgody) mogą uzyskać firmy, które świadczą dla nas usługi o charakterze marketingowym, w tym w zakresie wysyłania drogą elektroniczną naszych informacji handlowych (np. newsletter), profilowania i badania poziomu satysfakcji klientów.
Dostawcy innych usług: Dostęp do Twoich danych mogą uzyskać firmy, które świadczą dla nas inne potrzebne dla naszego działania i rozwoju usługi (np. księgowe, prawne, windykacyjne, doradcze itp.).

Miejsce przechowywania danych osobowych

Zebrane dane osobowe przechowujemy zasadniczo na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), ale niekiedy mogą one być przesyłane także do krajów spoza tego obszaru i tam przetwarzane. Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności RODO. Jeśli dane przekazywane są poza obszar EOG, do krajów odnośnie których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych, przekazujemy je jedynie podmiotom należącym do programu Tarcza prywatności (Privacy Shield) lub posiadającym inny stosowny certyfikat, bądź przestrzegającym stosowny kodeks postępowania lub przekazania dokonujemy z zastosowaniem standardowych klauzul umownych.
Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do m.in.:
Google LLC z siedzibą w Mountain View, USA i Google Ireland Limited z siedzibą w Dublinie, Irlandia - w celach statystycznych i administracyjnych oraz w związku z korzystaniem z usług przetwarzania danych osobowych oferowanych przez ten podmiot, mających na celu zapewnienie świadczenia usług przez Sklep oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

Okres przechowywania danych

Dane są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie określonych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa (uwzględniając m.in. długość okresów przedawnienia roszczeń [art. 118 k.c.] i uzasadniony czas po ich upływie oraz przepisy podatkowe). W przypadku toczącego się postępowania przed sądem/organem dot. roszczeń/podatków itp., dane mogą być przetwarzane dłużej - do czasu prawomocnego tego postępowania oraz przez uzasadniony okres po jego upływie.

Twoje prawa

Prawo dostępu do danych: W każdej chwili masz prawo dostępu do swoich danych. Aby skorzystać z tego prawa, skontaktuj się z nami za pośrednictwem Działu Obsługi Klienta lub – jeśli masz Konto Klienta – możesz sprawdzić swoje dane osobowe na stronie swojego konta.
Prawo do poprawiania danych: Masz prawo żądać sprostowania swoich danych osobowych, gdy są one nieprawidłowe. Aby skorzystać z tego prawa, skontaktuj się z nami za pośrednictwem Działu Obsługi Klienta lub – jeśli masz Konto Klienta – możesz poprawić swoje dane osobowe na stronie swojego konta.
Prawo do usunięcia danych: Masz prawo do żądania usunięcia danych, jeżeli:

 • Twoje dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  • jeżeli cofnąłeś swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych i nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania tych danych przez On Arte sp. z o. o.,
  • wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzeci,
  • dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem,
  • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega On Arte sp. z o. o.
  • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem dziecku usług społeczeństwa informacyjnego.

W takim przypadku On Arte sp. z o. o. ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć Twoje dane osobowe, chyba że wystąpi jeden z wyjątków, określony przepisami prawa. Aby skorzystać z tego prawa, skontaktuj się z nami za pośrednictwem Działu Obsługi Klienta lub – jeśli masz Konto Klienta – możesz usunąć niektóre dane osobowe na stronie swojego konta.
Prawo do ograniczenia przetwarzanie danych: Masz prawo żądać, żeby On Arte sp. z o. o. ograniczyła przetwarzanie Twoich danych osobowych w sytuacji, gdy:

 • kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający On Arte sp. z o. o. sprawdzić prawidłowość tych danych,
  • przetwarzanie danych przez On Arte sp. z o. o. jest niezgodne z prawem (gdy wolisz, żeby On Arte sp. z o. o. ograniczył wykorzystanie Twoich danych, zamiast je usuwać),
  • On Arte sp. z o. o. nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  • wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu. Aby skorzystać z tego prawa, skontaktuj się z nami za pośrednictwem Działu Obsługi Klienta.
   Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone, Twoje dane osobowe można przetwarzać (z wyjątkiem przechowywania) jedynie za Twoją zgodą lub jeśli wystąpi określony w przepisach powód dalszego takiego przetwarzania.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu On Arte sp. z o. o.: Masz prawo do zgłoszenia – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją - swojego sprzeciwu wobec przetwarzania przez On Arte sp. z o. o. Twoich danych osobowych z uwagi na uzasadniony interes On Arte sp. z o. o. (w tym profilowanie). W takim przypadku On Arte sp. z o. o. zaprzestanie przetwarzania Twoich danych osobowych, chyba że wystąpią ważne i prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec przyczyn sprzeciwu lub jest to potrzebne do dochodzenia lub obrony roszczeń. Aby skorzystać z tego prawa, skontaktuj się z nami za pośrednictwem Działu Obsługi Klienta.
Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania: Masz także prawo do zgłoszenia swojego sprzeciwu wobec przetwarzania przez On Arte sp. z o. o. Twoich danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym na potrzeby profilowania. Aby skorzystać z tego prawa, skontaktuj się z nami za pośrednictwem Działu Obsługi Klienta. Profilowanie nie zwiększa ilości wyświetlanych reklam/wysyłanych informacji handlowych, a jedynie sprawia, że są one bardziej dobrane do Twoich potrzeb. Dzięki profilowaniu, na podstawie zebranych danych z urządzeń, takich jak otwierane strony produktów w naszym sklepie internetowym, zapisane pliki cookies, a także przekazane nam dane osobowe, wyświetlane Ci reklamy i wysyłane informacje handlowe (jeśli wyraziłeś osobną zgodę na ich otrzymywanie) będą bardziej przydatne. Nie podejmujemy wobec Ciebie żadnych zautomatyzowanych decyzji (decyzje bez udziału człowieka).
Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych: Odnośnie danych przetwarzanych przez nas na podstawie Twojej zgody, masz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (cofnięcie zgody nie działa jednak wstecz, lecz na przyszłość). Aby skorzystać z tego prawa, skontaktuj się z nami za pośrednictwem Działu Obsługi Klienta.
Prawo do przenoszenia danych: Odnośnie danych przetwarzanych przez nas w sposób zautomatyzowany na podstawie Twojej zgody lub w wykonaniu zawartej z Tobą umowy, masz prawo do przenoszenia danych, czyli masz prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Ciebie lub do innego podmiotu. Aby skorzystać z tego prawa, skontaktuj się z nami za pośrednictwem Działu Obsługi Klienta.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Jeśli uważasz, że On Arte sp. z o. o. przetwarza Twoje dane osobowe w niewłaściwy sposób, skontaktuj się z nami za pośrednictwem Działu Obsługi Klienta. Masz też prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Używamy plików cookie, aby personalizować zawartość oraz polepszać działanie naszej witryny.